Om Mats

Spelmannen Mats Berglund får NWT:s kulturpris.

Likt en orienterare har spelmannen Mats Berglund rört sig i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Skogsluffaren jagar kontroller, Mats har haft musik i sikte på sina färder som företagits både på slingriga grusvägar och längs musikarkivens hyllrader. Mats har varit på jakt efter musik eller snarare ett spelsätt som han tror var det vanliga förr i hemtrakterna kring Jösse härad i västra Värmland. Förr, det är för 100 år sedan och mer. Då när polskan ännu var den vanligaste dansen bland vanligt folk.

”Kartan” som Mats använt är gammal, över 100 år den också. Det är upptecknaren Einar Övergaards nedplitade noter och hans idéer om hur polskelåtarna spelats i ett svenskt-norskt gränsland från Bohuslän i söder till Härjedalen i norr.

”Kompassen” är av yngre datum. Den ställdes in på 1970-talet när den ungdomliga folkmusikvågen började ifrågasätta den riktning stora delar av den organiserade spelmansrörelsen tagit. Unga spelmän sökte sig bakåt i tiden efter spelstilar som var opåverkade av 1900-talets violinistiska ideal, estradspelmän eller spelmanslagens likformade effekter.

”Kontrollerna”, för att ännu ett tag hänga kvar vid liknelserna med skogssporten, har för Mats del bestått i att hitta belägg för en polskerytm han kallar assymetrisk tretakt.

– Det kan vara litet knepigt att förklara, säger Mats. Det handlar om tyngdpunkter, om tyngden i fjärdedelarna. Ettan och tvåan i takten är tyngst och då bli trean lite kortare tidsmässigt. Många upptecknade låtar från Värmland var länge ospelade därför att det inte fungerade med den för svenska polskor vanliga tyngdpunkten på ettan och trean i takten.

Mats nämner som exempel en polska efter Olof Andersson, Eda (spår 15 på CD:n Gränslandslåtar).

– Den låten fungerar inte alls med ”etta/trea-rytmen” men desto bättre med assymetrisk rytm. Det är roligt när man upptäcker sådana saker. Plötsligt finns en massa bitar man kan berika repertoaren med. Och det är roligt att få blåsa liv i så många låtar som inte varit lyssnade till på länge.