Eko från finnskogen (Järvelä/Berglund)

Samarbetet med finske Mästerspelmannen Arto Järvelä har sin bakgrund i en gemensam, allt för tidigt bortgången vän – spelmannen och folkmusikforskaren Atle Lien Jensen (1956-2011), från Hamar i Norge. Merparten av den konsertrepertoar som fått namnet ”Eko från finnskogen” har upptecknats och spelats av Atle. Att flera av de mest framstående spelmännen i äldre tid var av skogsfinsk härkomst skapar en lite speciell känsla i mitt samspel med Arto.

Under 2018 kommer Ekot från finnskogen att ljuda både i Sverige och Finland.