Einar Övergaard

Kalle Almlöf hade tillsammans med Anders Rosén sökt sig bakåt i tiden för att hitta äldre spelstilar och låtar. Einar Övergaards uppteckningar från övre Västerdalarna gav dem vägledning.

– Vi började gräva i Värmland i Almlöfsk-Rosénsk anda, säger Mats.

Övergaard hade besökt spelmän i Västvärmland också. Hans uppteckningar, funderingar om äldre spelsätt och skillnaderna mellan skolade och oskolade spelmän blev en viktig källa för Mats Berglund och andra sökande spelmän som Leif Stinnerbom och Mats Edén.

De letade efter en levande tradition som ledde tillbaka till Övergaards låtmaterial. Men de hittade inget sådant.

– Jag var jättebesviken att det inte fanns några gehörsspelmän med gammal tradition i hemtrakterna. Det som fanns kvar av folkligt musicerande var gubbar som spelat fiol och framförallt durspel i sin ungdom – stenkaksmusik. Efter hand kom vi på att också det var folkmusik värd att ta vara på. Det är vi lyckliga över idag, säger Mats.